Ara

Yeni Liderlete İhtiyacımız Var

100_2716

Amerika’daki Türk toplumu olarak birlik ve beraberliğimizin istenilen düzeyde olmamasının bir nedeni de sivil toplum örgütlerimizde yeterli sayıda mıknatıs insanların, yani liderlerin olmayışıdır.

Ulusal ve yöresel sorunlarımızın çözümünde “birlik ve beraberlik” istemi sık sık dile getirilir. Bu kavramı biraz açıp irdelemek gerekir sanıyorum.

Halkımızdan “birlik ve beraberlik” isterken, farklı, hatta birbirine zıt düşünce ve kültürleri temsil eden kesimlerin, belirli bir konuda ortak tavır almaları, ortak eylemde bulunmaları gündeme gelir. Demokratik bir toplumda sınıfsal, etnik, dinsel vb. farklılıklardan kaynaklanan değişik düşünce ve kültür yapılanmalarının varlığı doğaldır. Toplumsal gelişme süreci içinde, bu ayrımlanmalardan doğan tartışmalar, kümelenmeler, örgütler arası mücadeleler olağan karşılanmalıdır.

Ancak her toplumun, her ulusun kuruluş felsefesine uygun olarak saptanmış, tüm bireylerin uymak zorunda olduğu “temel ilkeler” vardır. Ulus devlet yapılanması içinde yurttaşların “temel ilkeler”de bütünleşmesini, “ulusal ortak hedef”e top yekûn yönelmesini sağlamak, devletin de, yönetenlerin de, dahası tüm bireylerin de ortak sorumluluğudur. Halkın tartışmasız kabullenmesi gereken asgari müşterekleri belirlemek ve bunlar üzerinde “toplumsal uzlaşma”yı sağlamak, başta yönetenler olmak üzere hepimize düşen yurttaşlık görevidir.

Bunların başında ulusal bütünlüğümüz, “üniter devlet” yapımız gelir. Tarihin kaydettiği ilk “ulusal kurtuluş savaşı” sonucunda kurulan, sınırları Misak-ı Milli ile çizilen Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğünü korumak ve sürdürmek, bölücü eylemlere karşı kesin tavır almak her yurtseverin vatan borcudur.

  Gelelim simdi, içinde bulunduğumuz Amerika’da yaşayan Türk toplumuna. Yani Türk-Amerikan toplumuna, yeni oluşan Türk-Amerikan toplumunun güçlü olması kendi elindedir.

Yetkili kişiler sorumlu olduğu toplumun her bireyine ulaşıp, birlik ve beraberliğin önemini anlatmalıdır.

Birlik ve beraberliğimizin önündeki engellerin başlıcalarını şöyle sayabiliriz;

1-Türkler bir araya gelmez düşüncesi:Halk arasında  birlik beraberlik konusu. İnsanlarımızın kafasına yerleştirilmiş yanlış bir düşüncedir.

2-Bencillik ve çıkarcılık: İnsanlarımızın bir kısmı her şeye çıkarcılık felsefesiyle yaklaşınca, onları toplumun içine çekmek zor oluyor.

3-Liderlik vasfında yetersiz kalmamız:İnsanları bir araya toplayacak vasıfta insan sayımız maalesef çok az.

4-Çok fazla siyaset:Siyasetin dozunun yüksek oluşu da birlik ve beraberliğimiz önündeki bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Başbakan ve muhalefet tartışmaları vatan hainliğine kadar uzanabiliyor. Dernek başkanlarının siyasetin içinde olması daha da sakıncalı.

Amerika’daki Türk toplumu olarak bu engelleri aşıp, gelecekte daha çok birlik ve beraberlik içinde olma umuduyla.

Savaş Şahin

New York Giresunlular Derneği

Başkanı

Share this:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar