Ara

Kadına Yönelik Şiddete karşı Kurumlar Arası İşbirliği

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda “SIFIR TOLERANS”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü ve Koordinasyon Planı Tanıtımı toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığında yapıldı.

Bolu Valiliği bilgi paylaşımında; “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” toplantısı 81 ilimizde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Bu toplantılar kapsamında da Valilik Abant Toplantı salonunda Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, Aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla ilgili kuruluşların katılımıyla hayata geçirilen 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve bu alanda alınacak tedbirler görüşüldü.

Yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, kadına yönelik şiddetin dünyada insanlığın en acı gerçeklerinden birisi olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle kameraların karşısına geçen Bolu Valisi Ahmet Ümit, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ne yazık ki dünya genelinde her yıl çoğunluğu kadınlardan oluşmak üzere 1,4 milyon insan şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Ülkemizde son yıllarda kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi, sosyal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, eylem planları geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Bütün bunlara rağmen Türkiye genelinde :

-2015 yılında : 360,

-2016 yılında :304,

-2017 yılında :353,

-2018 yılında :279,

-2019 yılında :318 kadın , cinayet sonucu hayatını kaybetmiştir.

Maalesef ilimizde de ;

2014 ‘de : 1,

2015 ‘de : 3,

2016 ‘de : 2

2017 ‘de : 3,

2019 ‘da : 1 kadın şiddet sebebiyle vefat etmiştir.

2018 yılında herhangi bir kaybımız olmamıştır.

Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan  Kadına Yönelik Şiddet Eylemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile “ Bir insanlık suçudur.”

Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele, tüm kamu kuruluşları , sivil toplum kuruluşları , özel sektör , akademik çevreler ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olması ile mümkündür.

Bu gerçekten hareketle kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliği maksimum seviyede artırmak amacıyla ;

– Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ,

– Adalet Bakanlığı ,

– İçişleri Bakanlığı,

– Milli Eğitim Bakanlığı,

– Sağlık Bakanlığı ve

-Diyanet İşleri Başkanlığı arasında “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜMÜN ARTTIRILMASINA DAİR PROTOKOL” imza altına alındı.

Bu protokole istinaden yine aynı kurumlar tarafından 2020-2021 yıllarını kapsayan “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON PLANI” yapıldı.

 

17.12.2019 Salı günü saat:10.00 itibari ile 81 İl Valimiz tarafından bahse konu Bakanlıkların il bazındaki en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile söz konusu protokolün ve koordinasyon planının tanıtımı yapıldı.

Biz de İlimizde aynı saat itibari ile gerekli çalışmaları başlattık.

Türkiye Cumhuriyetinin ilgili beş  Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan koordinasyon planı ;

 

YEDİ ANA HEDEF ve DÖRT ALT HEDEF*ten oluşmaktadır :

Protokolde sayılmış olan tüm Bakanlıklarımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2 yıl boyunca “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele “ konusunda yürütecekleri görevleri Koordinasyon Planında detaylı bir şekilde sayılmıştır.

Buna göre İlgili her bir Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyon kapsamında yerine getirecekleri görevleri ayrı ayrı birer temel hedef olarak tespit edilmiştir.

Bir diğer temel hedef ise bu kurumların kendi aralarında veri entegrasyonu ve iletişimin etkin şekilde sağlanmasıdır. Bundan tüm Bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte sorumlu tutulmuştur.

 

*DÖRT ALT HEDEF*:

1- Mevzuatın Etkin Uygulanması,

2-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi,

3-Toplumsal ve bireysel Farkındalıkları Artırma ve Bilinç Yükseltilmesi,

4-Veri Toplama ve Araştırma  yapılması ile bunların analiz edilerek hayata geçirilmesidir.

*Bu kapsamda , örneğin ;

-Kadına yönelik cinsel, psikolojik, fizyolojik her türlü şiddetle mücadele bütün kurumlar tarafından “sıfır tolerans”la yürütülecektir.

-İlgili hakim , savcılara ve kalem müdürlerine ,

-50.000 kamu personeline ,

-50.000 vatandaşımıza

-10.000 işçi , işveren ve sendika üyesine ilgili Bakanlıklarca seminerler verilecektir.

-Alo 183 Sosyal Destek Hattının bilinirliği ve etkinliği arttırılacaktır.

-Risk analizlerinin doğru yapılabilmesi için Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü ilave edilecektir.

-Aile Danışmanlığı sistemi yaygınlaştırılacaktır.

-Mağdurların hizmetlerden daha etkin bir şekil de faydalanmaları sağlanacaktır.

-İletişim stratejileri geliştirilecek ve ilgili kurumlar arasında etkin şekilde kullanılacaktır.

-Mevzuatın güncellenmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

…..

İlimiz genelinde bugüne kadar Valiliğimizin koordinesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye yönelik yine Bakanlıklarımızın öncülüğünde çeşitli faaliyetler yürütülmüştür.

Bundan sonra da yukarıda bahsedilen ilgili Bakanlıklarımızın mutabık kaldıkları Protokol ve Koordinasyon Planı çerçevesinde bütün kurumlarımız ve kamuoyumuzla birlikte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda “sıfır toleransla” çok daha etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

Tüm Bolu’luhemşehrilerimizin onuru olarak gördüğümüz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Özel Sektör çalışanlarımız, STK’larımız ve Kamuoyumuzla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız.

Güçlü Kadın Güçlü Aile demektir. Güçlü Aile Güçlü Toplum demektir.

Güçlü Toplum Güçlü Devlet demektir.

Daha mutlu birey,

Daha huzurlu aile, daha müreffeh toplum ve daha güçlü bir devlet için Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olacak tüm Bolulu hemşehrilerime şimdiden teşekkür ediyorum.”belirtildi.

 

 

Share this:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar